رسالة الي الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الإسرائلي نتنياهو والفرنسي ماكرون

رسالة الي الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الإسرائلي نتنياهو والفرنسي ماكرون

سيدي نهنئكم علي إشعاعكم لقد حطمتم الرقم القياسي في مجال الشجاعة وجعلتم سيناريو هيروشيما متجاوزا ـ
سيدي بإسمي كإنسان وبشر ومواطن بسيط علي هاذا الكوكب أبعث لك بهاذه الصور التي
تدخلك تاريخ البشرية من الباب العريض ـ ليس لدي أوسمة لشكركم فأرجوا تقبلوا هاذه الصور
عوضها ـ
لقد بليتم البلاء الحسن واستطعتم في ظرف وجير الرفع من عدد المغادرين لكوكبنا من 200 الي 1000 في اليوم ونا متأكد أنك قادر علي تضخيمه ـ

 

Un message au président américain Biden, au président israélien Netanyahu et au président français Macron

Monsieur, nous vous félicitons pour votre génie, vous avez battu le record dans le domaine du courage et fait surpasser le scénario d’Hiroshima… Monsieur, en mon nom, en tant qu’être humain et simple citoyen de cette planète, je vous envoie ces photos qui vous permettent d’entrez dans l’histoire de l’humanité par la grande porte. Je n’ai pas de médaille pour vous remercier, alors s’il vous plaît, acceptez ces photos. Vous avez fait du bon travail et avez réussi, en peu de temps, à augmenter le nombre de personnes quittant notre planète de 200 à 1 000 par jour, et nous sommes sûrs que vous êtes capables de l’amplifier.

A message to US President Biden, Israeli President Netanyahu and French President Macron Sir, we congratulate you for your genius, you have broken the record in the field of courage and surpassed the Hiroshima scenario… Sir, on my behalf, as a human being and simple citizen of this planet, I sends you these photos which allow you to enter the history of humanity through the front door. I don’t have a medal to thank you for, so please accept these photos. You have done a good job and managed, in a short time, to increase the number of people leaving our planet from 200 to 1,000 per day, and we are sure that you are capable of amplifying it.

 

 

מסר לנשיא ארה”ב ביידן, לנשיא ישראל נתניהו ולנשיא צרפת מקרון אדוני, אנו מברכים אותך על הגאונות שלך, שברת את השיא בתחום האומץ ועלית על תרחיש הירושימה… אדוני, בשמי, כבן אדם וכאזרח פשוט של הפלנטה הזו, אני שולח לך את התמונות האלה אשר לאפשר לך להיכנס להיסטוריה של האנושות דרך דלת הכניסה. אין לי מדליה להודות לך, אז בבקשה קבל את התמונות האלה. עשיתם עבודה טובה והצלחתם, תוך זמן קצר, להגדיל את מספר האנשים שעוזבים את כדור הארץ שלנו מ-200 ל-1,000 ביום, ואנו בטוחים שאתם מסוגלים להגביר את זה.

https://s.click.aliexpress.com/e/_DnEt2pH

https://amzn.to/3ZWcL2i

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *