פנייה לאגודות זכויות: גוגל, באמצעות אדנסה, מממנת את ריבוי בתי ספר לפשע וניצול העניים הם מרוויחים פי עשרה מהשכר מדי חודש בגוגל באמצעות הפעלת שני מגזרים: _ הפופולריות של פשעים על ידי ניצול תיקי בית המשפט במרוקו _ מיקוד לעניים ולחסרי בית בהם הם משתמשים כחומר תוכן בשני המקרים, האזרחיםContinue Reading